www.husåkersvägen.se

Välkommen till Magnus & Jessica Ahls hus på Husåkersvägen 3, Harplinge, Halland, Sverige.

(All din kommunikation med denna server, inklusive dina privata åsikter och dina hemliga lösenord, kan avlyssnas med stöd av Svensk grundlag av FRA, Försvarets Radioanstalt, utan uppsåt, din vetskap eller ditt medgivande, för ändamål du varken kan få reda på eller har kontroll över och all information kan komma att lagras i all oändlighet. För att undvika detta, använd en krypterad förbindelse istället. Den skyddade uppkopplingen använder sig av ett certifikat utfärdat av CAcert, en icke-vinstdrivande "Web Of Trust" som utfärdar certifikat gratis åt alla. Jag uppmanar alla att använda sig av denna tjänst, och att installera deras root-certifikat som betrott i alla sina webbläsare. För bästa möjliga säkerhet använd Mozilla Firefox som stödjer kryptering med AES, 256 bitar.)


"Klart"

Todo

Möjligt?

Allt skall givetvis skyddas av några lager IS och ett juste, hemmasnickrat ACL i flera nivåer. Det hela serveras av ett GB LAN backbone med en trådlös accesspunkt. Det tillkommer löpande en hel radda med Windows MCE-projekt utöver detta. En kompetent lösning med IM, IP-telefoni, fax, inspelningsfunktion, röstbrevlåda, SIP och kamera hade varit kul att få på plats om det går. En backup-lösning hade varit najs, med Bacula, givetvis, så att man fått prova på att programmera för den.
Creeper